01.07.18
U verkoopt computers, componenten enz..

U wilt onze producten in uw assortiment opnemen?
@
Wat moet u daarvoor doen?   Stuur ons dan een afschrift van een recent uittreksel van uw inschrijving bij de Kamer van Koophandel
  @ 
Bijvoegen

1

* Bedrijfsinformatie:
Naam, adres, postadres en bezoekadres met postcode en plaats, ,
* naam contactpersoon (m/v) en functie
* telefoon en faxnummer
* bank-/postbankrekening- nummers
* BTW-nummer
* web site URL en email-adres van inkoop en contactpersoon
@
 

2

Vestigingsinformatie:
Bedrijfspand met winkel, bedrijfspand met kantoor en showroom, kantoor zonder showroom, woning met kantoor/werkplaats, etc.)
@
 

3

Activiteiteninformatie:
Verkoop hardware, verkoop software, reparatie, onderhoud, assemblage systemen, ontwikkelen software en/of hardware.
@
 

4

Doelgroepeninformatie:
Bedrijven MKB, grote bedrijven, onderwijs, overheid, particulieren (graag in percenten het aandeel van de groep aangeven)
@
 

5

Dealerlijstvermelding:
Opneming in de dealerlijst vindt alleen plaats als u verklaart dat u geen bezwaar heeft tegen vermelding van uw naam, plaats en telefoonnummer in de lijst op onze web site of in andere, eventueel te publiceren lijsten. Vergeet u toestemming te geven, dan komt u dus niet in de lijst!
  @ 
 

6

Verklaring informatievoorziening:
Al onze reclame-uitingen zowel als prijslijsten worden per email aan onze relaties gezonden.

Sinds enige tijd is een wet van kracht die het versturen van ongevraagde reclame per email strafbaar stelt.

In verband hiermee dient u in uw dealeraanvraag expliciet aan te geven dat u wel of geen bezwaar heeft tegen de toezending per email van onze reclame.

@
Hoe inzenden?   Per e-mail of via post. Voor onze bedrijfsgegevens en e-mailadres drukt u op de toets "adres en telefoon" in het menu links.
 @ 
Wat kunt u verwachten   Na ontvangst van uw aanvraag ontvangt u:
 

*

Recent exemplaar van onze handelsprijslijst
 

*

Voorwaarden voor wederverkopers (ook op voorhand op te vragen)
 @ 
    Op regelmatige basis ontvangt u:
   * Nieuwe prijs- en productinformatie
   * Actieinformatie
 @
Naambekendheid (gratis!)   Actieve dealers worden zonder kosten in de lijst op onze web site opgenomen (zie punt 5 dealerlijstvermelding).
 @
Jonker Computers en internet helpen u uw omzet te verhogen: uiteindelijk toch beterkoop!